Sprickor i bultar till vingen på Dash-plan

Uppdaterad 17:15
Minst ett av de Dash-plan som SAS tog ur drift i höstas, efter problem med landningsställen, hade också allvarliga fel på en vinge.

Tre av fyra bultar som fäster vingen vid flygplanskroppen hade sprickor.

SAS upptäckte felet efter att den kanadensiska luftfartsmyndigheten hittat liknande problem på andra Dash-plan.

Den kanadensiska luftfartsmyndigheten bedömer sprickorna som allvarliga, dock inte som en anledning till att ge planen flygförbud.

SAS har hittills granskat 17 av sina 23 Dash-plan och funnit sprickor i bultarna hos ett av planen.