Dåligt ställt med rökavvänjare

Värmländska vården är nästan sämst i landet på att hjälpa den som vill sluta röka. Inte ens var tredje vårdcentral i länet erbjuder profesionell hjälp, bara Dalarna är sämre än Värmland.

- Oacceptabel situation i flera landsting, konstaterar man på Cancerfonden, då många studier har visat att chanserna att lyckas sluta röka är störst för den som får professionell hjälp. Ett halvdussin landsting i landet har rökavvänjare vid varje vårdcentral.