Oenighet om nybyggen vid Ire

Tvisten i Ireviken i Hangvar går vidare. Några natur- och kulturvänner vill bevara platsen från exploatering - kommun och byggare vill få dit fler sommargäster.

Christer Appelqvist är en av bröderna som vill bygga och enligt honom planerar dom att bygga långt från stranden och inte på klintkanten mot sjön.