Halmstad

Färre anställda ska vårda fler

Nu skärps läget på länssjukhuset i Halmstad. Samtidigt som det införs anställningstopp på hela sjukhuset så ska man utföra mer vård.

- Det är en stor och svår utmaning, säger sjukhuschefen Anders Dybjer.

Orsaken är att den första prognosen tyder på ett underskott på cirka 38 miljoner kronor när året är slut. Vakanta tjänster och vikariat och kommer inte att återbesättas om det inte alldeles nödvändigt. Det kan också bli aktuellt att korta ner vårdtider på sjukhuset.

- Vi ska utföra ännu mer vård men med mindre bemanning, säger Anders Dybjer.

Samtidigt har styrelsen för länssjukhuset beslutat att öppna fyra fler vårdplatser på akutvårdsavdelningen för att klara ett ökat patienttryck. Man inför också kvällsöppet på några mottagningar från april.