Bra stöd till rökare som vill sluta

Norrbotten tillhör de bästa länen i landet när det gäller stöd till den som vill sluta röka, enligt en undersökning som presenteras i Cancerfondsrapporten 2008, som utkommer under våren.

Tillgången på professionella rökavvänjare skiljer sig mycket mellan landstingen runt om i landet. I vissa län ges effektivt stöd och rådgivning på samtliga vårdcentraler, i andra är det betydligt sämre.
Bästa stödet för rökare finns i Halland, Norrbotten, Västernorrland och på Gotland där samtliga vårdcentraler uppger sig ha rökavvänjare. Dalarna är sämst med rökavvänjare enbart på 27 procent av vårdcentralerna.
Även i Blekinge och Örebro finns detta stöd på nästan samtliga enheter.