västerås

Matlagningen kommer närmare skolan

Nästa år ska skolmaten tillagas i skolorna och inte som idag, i ett centralkök. Och det kommer att finnas tre olika rätter att välja mellan och nu måste personal utbildas.

Idag lagas maten av centralköket Catillus som levererar den till skolorna. För att skolorna ska kunna laga maten själva, måste personal vidareutbildas till kockar och kokerskor. En av de som vill bli kokerska är Rosalina Eklund, som idag är husmor på Gideonsbergskolan.

- När de intervjuade mig om det här projektet, så sa jag att jag var intresserad av att utbilda mig till kokerska. Det är bra att maten lagas så nära eleverna som möjligt, säger hon till P4 Västmanland.

Kommunen måste dessutom bygga om flera skolkök för att klara av att laga maten på plats. I och med att man slipper leveranserna får maten bättre kvalitet, dessutom ska man erbjuda tre olika rätter varje dag, som ska passa alla, oavsett om man är allergisk, har en religös tro eller är vegetarian.

Det här är ett gigantisk projekt där kommunen går mot strömmen. Runt om i landet beställer man fortfarande mat från centralkök. Nu riktas nyfikna blickar mot Västerås, för att se hur det här ska gå.

Ända sedan början 80-talet har skolorna i Västerås fått skolmaten levererad från centralkök. Nu var det dags för något nytt, säger Christina Klang, som är motorn i projektet.

- Vi är väldigt måna om kvalitén på maten, och vi är måna om att alla är nöjda med maten. Det finns många olika uppfattningar om hur maten fungerar, det är också olika kvalitét på maten. Även om all mat kommer från Catillus idag, så blir det olika kvalitét på maten. Det beror på att vi inte har den kunskap som krävs om hur maten ska hanteras idag ute på skolorna. Den kunskapen måste vi bygga upp, säger Christina Klang.