Flera avslag om kulturmiljöpengar

Flera gotländska företag och privatpersoner får avslag från länsstyrelsen om bidrag till kulturmiljövård.

Pengar har bland annat sökts för restaureringar och ombyggnader i Visby, Follingbo, Endre och Burs. Det gäller omläggning av flera tak, renovering av fönster, restaurering av en kvarn, ett vagnskjul och ett brygghus.

Länsstyrelsen påpekar i sina avslag att de måste göra prioriteringar i alla de ansökningar de får och att det finns 350 byggnadsminnen som kommer i första hand.