BTH tar till sig kritik om slapp utbildning

Skolledningen på Blekinge tekniska högskolas sjuksköterskeprogram tar till sej av kritiken från elevorganistationen Mårfin(t). Organisationen anser att utbildningen är för slapp.

Cecilia Fagerström som är studierektor på sjuksköterskeprogrammet tycker dock att studenterna går för långt i kritiken.

– Vi har redan skärpt kraven på studenterna och redan på ett tidigt stadium kuggar vi studenter som inte klarar tentorna, säger hon.

Cecilia Fagerström framhåller dock att hon tar Mårfin(t)s kritik på allvar och att hon också gärna skulle se att utbildningen fick högre akademisk status.

Att studenterna upplever utbildningen som slapp kan också ha med pedagogiken att göra, tror hon.

– Vi arbetar med så kallat problembaserat lärande där ansvaret för att lära sig ligger på studenterna själva. Ofta är det först i slutet av utbildningen som eleverna inser hur mycket kunskap de har fått under åren på skolan, säger Cecilia Fagerström.

Helena Strömblad
helena.stromblad@sr.se