Uppsala

Ökad satsning i alkoholfrågor

Sveriges landsting satsar väldigt olika stora summor på att utbilda sin personal i alkoholfrågor, visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort.

Uppsala län satsade under förra året 600 000 kronor i utbildning av personal i så kallat alkoholpreventivt arbete. Det är mer än dubbelt så mycket än året innan, men Uppsala läns landsting ligger ändå långt ner i listan jämfört med vad andra landsting satsar.