Västernorrland

Dålig prognos för tjocktarmscancersjuka i länet

I Västernorrland är det fler personer som dör i tjocktarmscancer än riksgenomsnittet.

Statistik från Socialstyrelsen visar att framförallt män med tjocktarmscancer har en sämre prognos i Västernorrland och lever kortare än till exempel män i Dalarna.

Detta beror på olika faktorer såsom livsstil men framförallt tillgänglighet till specialistvård och diagnostik.

Det tar också olika lång tid för länen att tillämpa nya behandlingsmetoder inom medicin och kirurgi.