Dåliga kunskaper om alkohol på regionens vårdcentraler

Västra Götalandsregionen är bland de sämsta i landet på att utbilda rapporterar Socialstyrelsen som utvärderat hälso- och sjukvårdens alkoholförebyggande insatser.

37 procent av vårdcentralerna i Västra Götaland har utbildat personalen i att upptäcka om patienter har för hög alkoholkonsumtion. Bara Skåne är sämre, med 30 procent. Bäst är Västerbotten med 94 procent.

Rapporten visar också att det finns en större andel personer, framför allt kvinnor som dricker för mycket i Göteborg, Stockholm och Malmö.