Skara

Kommuner vill låna vägverket pengar

Det blir Vägverkets generaldirektör som får besluta om kommunerna Skara och Götene får betala upprustningen av den dåliga vägen mellan Istrum och Ledsjö.
Kommunerna vill låna vägverket pengar till upprustningen, tills dess att vägverket får pengar från staten.

Fredrik Geijer, kommundirektör i Skara kommun säger att han ännu inte vet hur mycket det kommer kosta att rusta upp vägen.

Om Vägverkets generalderektör säger ja till förskottering kommer upprustningen påbörjas tidigast 2010.