värnamo

Nytt ambulansintag invigt i Värnamo

Sveriges modernaste ambulansintag invigdes nu på förmiddagen på Värnamo sjukhus.

Det här är en mångmiljonsatsning på Värnamo som akutsjukhus.

Terje Blomstrand är verksamhetschef på akut- och operationskliniken.

Nybyggnad av ambulansintaget och ombyggnad av akuten har kostat 21 miljoner. Dessutom har byggts saneringsrum för behandling vid eventuella kemiska olyckor eftersom många farliga transporter sker på väg och järnväg i området, katastrofförråd för större olyckor, men också väntrum för liggande patienter för att de ska slippa ligga i korridoren. Men också bättre mottagningar och personalutrymmen.

Vid invigningen rullade en ambulans in i det nya överbyggda ambulansintaget och ut klev Håkan Jansson, ordförande i landstingets tekniska delegation som också invigde.