Borås

Värme på rör även utanför Borås

Det centrala fjärrvärmenätet i Borås växer, dels inne i centrala stan men även ut mot samhällen utanför tätorten. Just nu pågår en utbyggnad till Dalsjöfors och det finns också planer att på sikt koppla på Fristad norr om Borås på det centrala nätet.

Visionen är att Borås ska bli en fossilbränslefri stad och Jonas Holmberg, marknadschef på Borås Energi och Miljö, berättar att det finns ett stort intresse för fjärrvärme:

För ett par år sedan byggdes fjärrvärmenätet ut till Sjömarken och Sandared, och nu har turen alltså kommit också till Dalsjöfors, där hushåll ska kunna börja koppla in sig på fjärrvärmen i november.

I Fristad finns idag ett närvärmeverk och där vill Borås Energi och Miljö nu först få så många som möjligt att koppla på sig på det närvärmesystemet, innan man på sikt tänker sig att koppla ihop det systemet med det centrala fjärrvärmenätet.

På kort sikt innebär utbyggnaden till Dalsjöfors en dålig ekonomisk affär - drygt 60 miljoner kronor i investeringskostnad och en miljon kronor om året i driftsunderskott. Men med ett nytt, effektivare kraftverk i Borås, som nu är under utredning och som planeras stå färdigt 2013, räknar energibolaget istället med ett årligt överskott på 4 miljoner kronor. Det tack vare att större fjärrvärmeproduktion innebär att man kan producera mer el, som energibolaget tjänar pengar på.

joel.wendle@sr.se