Barnfattigdomen ökar

Barnfattigdomen ökar i sex kommuner i Norrbotten. Det visar Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdomen i Sverige. Nästan 5 000 barn i vårt län växer upp i fattigdom det säger Carin Johansson, ordförande i Rädda Barnens distriktsförbund Norrbotten.

Skillnaderna mellan kommunerna i Norrbotten är stora, andelen fattiga barn varierar från 4,2 till 31,6 procent.
Enligt Rädda barnens årsrapport om barnfattigdomen i Sverige är det framförallt två faktorer som ökar risken att växa upp i en fattig familj: att ha utländsk bakgrund och att leva med en ensamstående förälder. Extra utsatta är barn som tillhör båda kategorierna.

Rädda Barnens mått på barnfattigdom inkluderar barn som lever i familjer med låg inkomststandard enligt SCB:s definition och/eller haft socialbidrag någon gång under året