Kristianstad

Över 4 000 kräver folkomröstning

Drygt 4 500 kommuninvånare har skrivit på namnlistor för att få till stånd en folkomröstning om det stora arenaprojektet på söder i Kristianstad.

Nätverket för folkomröstning har också bestämt sig för att lämna in listorna och begära att frågan om en folkomröstning tas upp i fullmäktige. 

Gruppledarna för de största partierna i Kristianstad har redan avfärdat tanken på en folkomröstning om arenan.