Skolverket kritiserar Umeå kommun

Umeå kommun får stark kritik från Skolverket för att inte ha gett en funktionshindrad elev tillräckligt stöd.
Det är Östra gymnasiet som kritiken gäller.
En funktionshindrad elev som gick årskurs ett har ett funktionshinder som gör att han skriver mycket långsamt, och därtill dyslexi och svårigheter att räkna.
På grund av det uteblivna stödet hoppade eleven av utbildningen.