Forskare granskar cancerfall i Stenungsund

Stenungsunds petrokemiska industrier har inte bidragit till högre andel cancerfall i kommunen. Det slås fast i en undersökning gjord av forskare vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska och Onkologiskt Centrum.

Forskarna har tittat på förekomsten av cancer under perioden 1974-2005.

Studien visar dock att levercancer och antalet kvinnor som har lungcancer är vanligare i Stenungsund än förväntat.

Forskarna tror inte att denna ökning har orsakats av utsläpp från industrin, men de ska nu utreda fallen närmare för att kunna dra mer säkra slutsatser.