STOCKHOLM

Beslut om bidrag till jazzfestival

Kulturnämnden i Stockholms stad har nu tagit beslut om att 1,3 miljoner kronor ska betalas ut i bidrag till årets jazzfestival i Stockholm.

Bidraget ges i avvaktan på en mer långsiktig lösning där Svenska spel kommer att bli en av festivalens stora sponsorer under fem år.