Mark

Gamlas behov ökar explosionsartat

Enligt en ny utredning, som ska hjälpa politikerna i Mark, bör det bli lättare för människor över 90 år att få särskilt boende och kommunen borde inrätta någon typ av fixartjänst för de äldre.

Hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden regleras inte i detalj av den här utredningen, det finns ett utrymme för att politikerna ska kunna ha olika åsikter om hur många platser det ska finnas på äldreboenden, hur många seniorboenden det behöver byggas och så vidare.

De närmaste tio åren ökar antalet äldre i Mark med 1.600 personer till 8.000 personer, vilket är en 25-procentig ökning. Det framgår av den strukturplan för äldrevården som gjorts.

Det är år 2018 som den riktigt kraftiga ökningen av antalet gamla kommer, trots att det egentligen är de närmaste tio åren som utredningen handlar om. Dock slås det fast att det behövs en bra planering nu för att möta äldreexplosionen om tio år.

Under de närmste tio åren ökar behovet mycket av seniorbostäder- det vill säga normalt boende, men med god tillgänglighet och samlingslokaler.
Även så kallat trygghetsboende där det kan finnas en matsal, kommer att efterfrågas. Boendet måste därför planeras tillsammans med kommun, Marks Bostads AB och andra fastighetsägare så att sådana bostäder verkligen byggs.

Hårdast tryck på äldreomsorgen blir det i Kinna, Skene och Örby, men den allra största ökningen av antalet äldre sker i Sätila, medan det minskar på de övriga orterna i kommunen.

Utredningen vill också att de som är över 90 år ska få särskilt boende genom en förenklad bedömning som torde betyda att de som är över 90 år själva lättare ska få ett särskilt boende. Exakt hur den regeln ska utformas blir säkert föremål för debatt inom kommunen

Andra förslag som finns är att en fixartjänst inrättas där de gamla kan få hjälp med olika saker. Att en sk äldrelots ska hjälpa de äldre att hitta rätt bland myndigheter.

Utredningen visar också på att även många äldre har utländsk bakgrund. Huvuddelen av dessa är att vara finländare, vilket ställer krav på personalen inom äldreomsorgen.

Kommunens utredning:

par.sandin@sr.se