Sämre betyg för skolan från eleverna

Eleverna i årskurs åtta ger öns kommunala skola sämre betyg än förra året. Maten är sämre, miljön har försämrats och toaletterna är smutsiga, enligt åttorna.

Bara 53 procent av eleverna tycker att skolmaten är OK. Bäst smakar skolmaten i Fårösund, medan Solbergaskolan i Visby får sämst betyg när det gäller maten.

De fristående skolorna får överlag högre betyg än de kommunala skolorna. Både när det gäller mat och miljö.

Ser man på hur flickor och pojkar svarat så är pojkarna mer negativa till skolan än vad flickorna är.

Eleverna i årskurs åtta har också fått svara på om de lär sig något i skolan, om de känner sig trygga och om de har något inflytande över skolan.

Här svarar majoriteten att de lär sig ”för det mesta”. De flesta känner sig huvudsakligen trygga i skolan och många tycker också att de har inflytande och får ansvar i skolan.

Totalt sett innebär det att åttondeklassarna i Fårösund är mest nöjda med skolan och att de som går i Hemse är minst nöjda.

Svaren i enkäten innebär att skolan når sitt mål när det handlar om lärande, trygghet och ansvar.