SKÅNE

Regionen erbjuder klamydiatest på nätet

Från och med idag, onsdag, kan skåningar testa sig för klamydia via nätet. Det är Region Skåne som vill att fler testar sig.

De senaste åren har antalet fall av klamydia ökat explosionsartat och bara i Skåne har antalet fall det senaste året ökat med närmare 50 procent.

Samtidigt är det många som inte testar sig och det gör att Region Skåne nu tillsammans med landstinget i Östergötland tar nätet till hjälp för att få fler att testa sig.

En grupp som man hoppas nå är de som vet med sig att de tillhör riskgruppen för klamydia men som inte visar på några sjukdomssymtom. Cirka hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män som är smittade kan gå utan symtom i flera år.

Även unga män drar sig ofta för att beställa tid för ett klamydiatest. Och nu hoppas man att steget att beställa hem ett test via nätet ska få fler att våga.

Testet beställer man via internet. Anonym är man inte, men man slipper att träffa någon. Efter att man utfört testet på egen hand hemma skickar man in det för analys. Och svaret får man också via nätet, på en säker personlig websida.

Skulle testet visa sig vara positivt, att man har klamydia, får man information om vart man ska vända sig för behandling.

Och enligt Leif Persson, utvecklingsansvarig på centrum för sexuell hälsa kommer man att följa upp alla som visat sig ha klamydia så att de får behandling.