OS-elden har börjat sin färd mot Peking

Eldens väg har redan kantats av protester mot Kina men kineserna får se en odelat positiv bild