Ny yrkeshögskola planeras

All eftergymnasial yrkesutbildning ska samlas i en ny yrkeshögskola. Det kan innebära att pilotutbildningar flyttas och att vissa utbildningar lyfts ur högskolan, enligt ett utredningsförslag.

Regeringen vill ha en särskild yrkeshögskola för all utbildning som ligger på en högre nivå än gymnasiet, men inte är så omfattande eller forskningsinriktade som högskoleutbildningar. I stället ska yrkeshögskolans utbildningar vara starkt kopplade till arbetslivet.

Det förslag som utredaren Anders Franzén presenterade på tisdagen innebär bland annat att den attraktiva och dyra pilotutbildningen för civilt flyg ska ingå i yrkeshögskolan. Det innebär att de pilotutbildningar som i dag ges inom gymnasieskolan i Arvidsjaur och Västerås samt vid Lunds universitet läggs ned. Detta får konsekvenser främst för Arvidsjaur, med 6 800 invånare, som mister ett hundratal elever från hela landet.

– Vi tar inte ställning till var den nya pilotutbildningen ska anordnas, men pekar på värdet av att man samordnar den med flygteknikerutbildningen i Luleå, Västerås och Nyköping. Men vi säger också att eftersom konsekvenserna blir så bekymmersamma för Arvidsjaur kan man fundera på om en del av pilotutbildningen bör läggas i Arvidsjaur, i samarbete med Luleå. Ett sådant samarbete finns i viss mån i dag, säger Anders Franzén.

Yrkeshögskolan är tänkt att samla all eftergymnasial utbildning som i dag ges inom till exempel den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) och påbyggnadsutbildningar (PU) inom kommunal vuxenutbildning. Vissa av folkhögskolornas utbildningar, som den till fritidsledare eller behandlingsassistent, ska kunna ingå i yrkeshögskolan. I dag finns cirka 40 000 personer i dessa utbildningar.

Anders Franzén pekar också på möjligheten att föra över vissa kortare högskoleutbildningar till yrkeshögskolan. Som exempel nämner han Sveriges lantbruksuniversitets tvååriga hippologutbildning, som leder till jobb som exempelvis ridlärare eller stallchef.

– Utbildningarna kan vara utmärkta, men en del av dem är inte tillräckligt högskolemässiga, säger Anders Franzén.

En ny myndighet ska pröva vilka utbildningar som ska ges statligt stöd och svara för kvalitetskontroll. Enligt betänkandet ska den nya myndigheten inrättas i Norrköping. Den nuvarande KY-myndigheten i Hässleholm avvecklas.