Säffle

Miljonfallskärm för kommunchefen

Fallskärmen för Säffles kommunchef blir på nära miljonen. Efter bara ett halvår lämnar ju Lena Bäcker jobbet, och kommunstyrelsens arbetsutskott har klubbat den ekonomiska uppgörelsen.

Avgångsvederlaget på 954.000 kronor motsvarar 18 månadslöner. Skälet till avgången är enligt båda parter en skild syn på ledarskap. Till dess att ny kommunchef utses är personalchefen Sven Junzell t.f. kommunchef.