Oppositionen kritisk mot utlänningslagen

Det är helt på riksdagens ansvar som Hoforsbon Enayatullah Adel och många med honom ska utvisas ur Sverige, eftersom utlänningslagen inte fungerar. Det var budskapet från oppositionspartierna när migration- och asylpolitik debatterades i riksdagen på onsdagen.

Migrationsminister Tobias Billström (m) försvarade regeringens linje att det inte behövs någon ny, omedelbar ändring av utlänningslagen, som förändrar tolkningen av vad ”väpnad konflikt” betyder.

– Det pågår en utvärdering och utredarens eventuella förslag bör man tillvarata innan man tar ställning till om det finns behov av lagändringar, sa Tobias Billström under debatten.

Enkelt uttryckt kan man säga att migrationsministern inte vill göra något alls nu, utan vänta åtminstone till februari 2009. Då kan man iallafall diskutera om lagen ska skrivas om.

Oppositionspartierna vill däremot inte att någon ska utvisas till Irak eller Afghanistan eftersom det pågår regelrätta strider i de här länderna.

Eftersom Enayatullah Adel och många med honom ändå ska avvisas till Afghanistan behöver lagen skrivas om nu, enligt en enig opposition.

Vänsterpartiets Kalle Larsson sparade inte på krutet när han beskrev regeringens linje i den här frågan.

– Det här är juridiskt felaktigt, det är politiskt hyckleri och det är mänskligt och moraliskt ett haveri, sa Kalle Larsson.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se