Högsta överlevnaden i landet

Män i Dalarna som insjuknar i tarmcancer har den högsta överlevnaden i hela landet. Drygt 65 procent av männen lever efter fem år. Det är högt över riksgenomsnittet, som är 56 procent.

Andelen kvinnor i Dalarna som lever fem år efter att ha fått tarmcancer är 63 procent, alltså två procentenheter mindre än männen.
Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen och varje år drabbas omkring 4 000 människor i landet av den.
Sett till hela landet är det stora skillnader i upptäckt, behandling och överlevnad i tarmcancer. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån.