Oppositionen: Inte ens en trollkarl får ihop det här

Socialdemokraten Irma Görtz i landstingsstyrelsen är kritisk till att hälso- och sjukvårdens ekonomi fortfarande visar  stora underskott. Ett anställningsstopp är nödvändigt, men vården måste ses över i grunden, menar Görtz.

Hälso- och sjukvården i Östergötland gjorde ifjol ett underskott på 328 miljoner kronor. För 2008 års första två månader redovisas nu fortsatt röda siffror, minus 47 miljoner kronor.

– Den strategi som den borgerliga alliansen använt sig av, att lägga hela ansvaret på verksamheten, fungerar inte, säger Görtz.

Nu efterlyser hon åtgärder från den politiska majoriteten, att låta enskilda centrumchefer ta hela det ekonomiska ansvaret fungerar inte, menar hon.

– I grunden tror jag att det beror på att man känner sig vilsen, man saknar direktiv från den politiska majoriteten om vad som gäller. Det är vårt ansvar att fördela våra resurser och även fördela de besparingar som ibland måste göras.

Oerhört förvånande
Sedan årsskiftet har hälso- och sjukvården ökat antalet anställda med motsvarande 79 heltidstjänster. I det besparingsåtgärder som beslutades i februari ska antalet anställda minska med 128 helttidstjänster under två år.

– Vi blev oerhört förvånade att signalsystemet fungerat så dåligt eftersom man fortsätter anställa, säger Görtz.

Landstingsdirektören Barbro Naroskyin har nu beslutat om omedelbart och generellt anställningsstopp.

– Generella åtgärder är aldrig bra och det finns centrumchefer som tagit situationen på allvar och minskat antalet anställda medan andra bara fortsätter att öka. Det slår fel mot dem som är seriösa och gör ett bra jobb men det finns i nuläget inget annat att göra, säger Görtz.

Inte ens en trollkarl
Nu tänker Görtz och socialdemokraterna fråga den borgerliga majoriteten vad för andra åtgärder som man tänker vidta. Besparingsförslaget som centrumcheferna tillsammans med landstingsledningen beslutade om i februari ligger fast, säger Barbro Naroskyin.

– Man har sagt att de besparingar som ska göras, ska göras utan att det märks något på kvaliteten och tillgängligheten. Den ekvationen tror jag inte ens en trollkarl får ihop. Jag tror att östgötarna kommer att få se en försämrad vård och den kommer inte att vara lika för alla. Det kommer att bli skillnader över länet, säger Görtz.

Anton Frank
anton.frank@sr.se
Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se

Läs mer: