Karlskoga

Skärpta rutiner efter försenad diagnos

Medicin- och geriatrikkliniken i Karlskoga har gjort en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen efter att ett provsvar dragit ut på tiden.

Det var en läkare i Karlskoga som skickade en patient till Centralsjukhuset i Karlstad för undersökning. När provsvaret så kom var läkaren i Karlskoga inte i tjänst, och bedömning och vidare behandling drog ut på tiden. Nu ska man på Karlskoga lasarett se över rutinerna så att provsvar hanteras korrekt, oavsett om den läkare som skickat iväg remissen finns i tjänst eller inte.