Diesel allt populärare

Andelen biodrivmedel, till exempel etanol, var rekordhög i Sverige förra året. Men användningen av diesel ökar snabbare, visar statistik från Energimyndigheten.

Den svenska användningen av förnybara drivmedel är i europeiskt perspektiv hög. Det är främst användningen av etanolbränslet E 85 som fört upp Sverige i toppskiktet. Men ändå utgör biodrivmedel bara en liten del av den totala förbrukningen.

Under 2007 ökade andelen biodrivmedel för transporter med blygsamma 0,8 procent till 4 procent. Samtidigt ökade användningen av diesel med 8,2 procent.

Statistiken visar att dieselanvändningen i Sverige ökat markant de senaste åren. Jämfört med 2000 har användningen ökat med 38 procent. Under samma period har användningen av bensin minskat med 1 procent. Andelen dieselbilar utgjorde 36,5 procent av de nya bilarna i februari, jämfört med 30,1 procent i februari förra året, visar statistik från Bil Sweden.

”Det är naturligtvis positivt att andelen förnybara drivmedel ökar. Samtidigt är den kraftiga ökningen av diesel bekymmersam”, säger Anders Jönsson, statistikansvarig för Energimyndigheten, i en skriftlig kommentar.
TT/SR Väst