Vill ha motorväg till Göteborg

Europavägen mot Göteborg borde bli motorväg. Det menar en grupp borgerliga politiker i Sydnärke som häromdagen uppvaktade riksdagens trafikutskott.
– För Hallsberg är en ombyggand till motorväg väldigt viktig, det menar Ewa Unevik, moderat oppositionsråd som var med till Stockholm.

E20 är enligt Ewa Unevik en länkt till Göteborgs hamn. I Hallsberg finns rangerbangården och den så kallad dry-port, vilket gör att vägen till Göteborg är mycket viktig.

På sträckan mellan Laxå och Göteborg finns mängder av hastighetsbegränsningar vilket leder till många inbromsningar. Vägen är dessutom ganska smal på långa sträckor. Nu är det många grupper som uppvaktar politikerna för att försöka vinna deras öra, för till hösten väntas regeringen lägga ett förslag på investeringar i väg och järnväg. Ett förslag som sedan ska behandlas av riksdagen.

Alliansen är inte sen att föreslå medfinansiering av väg och järnväg som med Citybanan i Stockholm. Ewa Unevik kan tänka sig medfinansiering från näringslivet, men tycker inte att kommuner och landsting ska behöva vara med.

– I grunden är det en statlig angelägenhet, säger Ewa Unevik.