NORRTÄLJE

Norrtäljebor känner sig trygga

Invånarna i Norrtälje kommun känner sig tryggast i länet och tredje tryggast i hela Sverige. Det visar den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, gör. 

Rapporten visar att Norrtäljeborna i lägre grad än riksgenomsnittet oroar sig för att bli utsatta för till exempel överfall, misshandel eller bilinbrott - trots att Norrtälje har fler brott mot personer jämfört med riket i stort.