BÅSTAD

Enormt intresse för golfbanebeslut

Den som vill ta del av golfbanebeslutet i Båstad direkt på onsdagskvällen får räkna med att ta sig till fullmäktigesalen i god tid eftersom det väntas ett stort antal åhörare som vill ta del av fullmäktigedebatten.

Det råder ingen tvekan om att det är stort intresse för kommunfullmäktigemötet i Båstad på onsdagskvällen. Först och främst för beslutets skull, men kanske också för att politiker från båda sidor sagt att beslutet som fattas ska stå fast. Detta är den tredje och sista gången ärendet behandlas.

Mycket folk från massmedia väntas självklart komma och från allmänhetens sida räknar man med ett så stort intresse att man ställt i ordning extra salar där de som inte får plats i fullmäktigesalen kan följa mötet på tv-skärm.

Mötet kommer också att vara polisbevakat, både med tanke på bombhotet för några veckor sedan och för att polisen ser en ren risk ur ordningssynpunkt.