Borås

Cermoniella saxar skänks

En vanlig sax, det räcker inte när Borås Stads representanter genomför högtidliga invigningar.
Bengt och Marianne Fridén, före detta centerpolitiker i Borås skänker två ullsaxar som tillhört den välkända Boråsfamiljen Flamén.

Förutom vid invigningar bör saxarna pryda någon offentlig plats, till exempel en vägg i fullmäktigehuset, anser makarna Fridén.