Asylrätten i fokus när riksdagen debatterade flyktingpolitik

Riksdagen debatterade på onsdagen 43 motioner och 44 reservationer om asyl- och migrationspolitik. Oppositionen argumenterade för att asylsökande inte ska avvisas till länder som Irak eller Afghanistan, och för att dagens asylrätt måste förnyas och stärkas. Allianspartierna däremot ansåg att dagens migrationsdomstolar och individuella prövningar stärkt asylrätten.

Reporter: Alberico Lecchini