Hemliga rum öppnas för allmänheten

På många håll i Sverige finns gemensamt ägda, kända och okända rum, som allmänheten under en dag får möjlighet att besöka. På 27 ställen runt om i landet bjuder Fastighetsverket in till gratis visning i projektet som kallas ”Hemliga rum”.

Ett av de hemliga rum som kommer att öppnas finns under Skeppholmskyrkan i Stockholm. Bergrummen under kyrkan användes tidigare av millitären.

Det blir den 24 maj som dessa rum kommer att visas.