Vetlanda

Björkö skola hotas av nedläggning

Skolnedläggningar fortsätter vara ett hett ämne i Vetlanda kommun.

Politikerna vill spara pengar, och ikväll står föräldrar till eleverna i Björkö skola i tur få ta del av skolans krassa förutsättningar för framtiden.

Niclas Stark som är förälder och ordförande i skolrådet tror att nedläggningsplanerna kommer att möta starkt motstånd.

Björkö skolas 57 elever är inte tillräckligt, Vetlandas skolchef Hans Svensson föreslår istället att grundskolan i kommunen ska organiseras i f-5 skolor med minst 75 elever, för att kunna hålla pedagogisk kvalitet. En inställning föräldrarepresentanten vänder sig emot.

I och med det är Björkö skola bara en i raden av kommunens skolor som är nedläggningshotade. Flera kan komma att läggas ner till hösten 2010 på grund av det här minskade elevunderlagen. Bjököbys elever kommer istället få gå i Ekenässjön om skolan läggs ned.

Ikväll hålls första informationsmötet om framtiden för Björkö skola och det är inte främmande att mobilisera sina krafter vid en eventuell nedläggning, så som t.ex. Paulistöm i utkanten av kommunen gjorde tidigare i våras.