Nytt försäkringscenter ska ge bättre service

Enkelt, snabbt och rätt. Det är försäkringskassans nya ledord för att bli bättre och mer effektiva. Ett steg mot en ny försäkringskassa är lokala försäkringscenter med personliga handläggare. 

På onsdagen invigdes ett försäkringscenter i Halmstad vars syfte är att ge en bättre och effektivare handläggning för sjukskrivna och funktionshindrade.

- En person som är sjukskriven kommer att få en personlig handläggare på det lokala försäkringscentret. Den handläggaren kommer att vara den kundens kontaktperson och kommer att åka ut och träffa den sjukskrivne personen, arbetsgivaren och vårdgivaren för att diskutera hur uppnår vi att den här individen kan komma tillbaka till arbete, säger David Karlsson som är områdeschef på det lokala försäkringscentret i Halmstad.

De stundande förändringarna för försäkringskassan är ett sätt att modernisera och förbättra verksamheten. David Karlsson berättar att en anledning till att man väljer att förändra verksamheten är den kritik man har fått från kunderna.

Kunderna har bland annat klagat på att det är svårt att komma i kontakt med Försäkringskassan och att besluten och blanketterna är svåra att förstå. Personliga handläggare, nationella arbetssätt, andra öppettider och förbättrad telefonkundtjänst är några sätt att råda bot på problemen.

David Karlsson har goda förhoppningar inför förändringarna som väntar.

- Vi behöver bli ännu bättre på att få våra kunder att det är enkelt att komma i kontakt med försäkringskassan och det är min förhoppning att vi kommer att uppnå med den här förändringen.