länstrafiken

Länets tågtrafik är i fara

Vissa linjer kan komma att halveras framöver och andra ställas in helt. Det berättar Länstrafikens vd Ingemar Lundin för Nyheterna, men länets kommunpolitiker tycks beredda att ställa upp för att rädda trafiken - för miljöns skull.

De resande blir visserligen fler men Länstrafiken kan inte möta det eftersom statsbidraget kommer att minska med mer än hälften.

Om politikerna inte hittar något annat sätt att finansiera tågtrafiken så väntas kraftiga nedskärningar på vissa sträckor.

Trafiken mellan Eksjö och Nässjö kommer i så fall att halveras och linjen mellan Nässjö, Sävsjö och Alvesta kommer att ställas in helt och hållet.

Ett definitivt besked om hur mycket pengar kommuner och landsting kommer att skjuta till ska meddelas i juni.

Nyheterna har talat med politiker i flera av länets kommuner och där tycks det finnas en vilja att ställa upp för tågtrafiken för miljöns skull.

- Jag är inte beredd att minska på tågtrafiken för den behöver vi för att klara klimatproblemen framöver, säger Acko Ankarberg (kd), kommunalråd i Jönköping.

- Kommunerna måste ha en beredskap för att det kommer att kosta lite mer nu. Ska vi kunna lämna över det här klotet till våra barn någorlunda hyggligt så måste vi nog tänka om, säger Bo Zander (s), kommunalråd i Nässjö.

Några löften om pengar ger dock inte kommunalrådet. Den diskussionen tar nu fart kommunerna emellan.

Kjell Ahlkvist
kjell.ahlkvist@sr.se