Jönköping

Rättscentrum kommer närmare

Ett steg närmare en så kallad Rättscentrumbyggnad i Jönköping har nu tagits.

Idag klubbade kommunstyrelsen det förslag till detaljplan som finns för byggnaden.

Byggnaden föreslås bli 26 meter hög, den ska ligga vid Munksjöns västra strand och ska rymma en rad domstolar.