Gäddors öronstenar kartläggs

Gäddors öronstenar undersöks nu för att ta reda på hur trogna de är sin hemå. Bland annat har man tittat på fiskar i Lödde å, Rönneån, Saxån och Sege å.

– Vi tar hjälp av Sveriges duktiga sportfiskare i den här undersökningen. Jag hoppas att vi kan få ihop till fem gäddor från varje å för att kunna studera gäddornas mönster, berättar Olof Engstedt på Högskolan i Kalmar som undersöker gäddorna.

Gäddornas så kallade öronstenar avslöjar hur de har vandrat tidigare i livet. En del gäddor kan flytta långa sträckor. De kan födas i sötvatten för att sen vandra ut i havet. Men när det är dags för lek går de tillbaka upp i åarna med sötvatten.

Forskningen ska visa hur trogna gäddorna är en speciell å. Om gäddorna föredrar vissa åar framför andra så är det viktigt att skydda de så att gäddorna har kvar sina lekplatser menar Olof Engstedt.

– Slås en population ut i en å kan den vara borta för alltid. Det går inte att sätta ut fisk igen och hoppas att det blir bra igen.

Fiskarna får helt enkelt hugga av huvudet, frysa in det och posta det till Högskolan i Kalmar där Olof Engstedt sitter. De senaste åren har gäddorna blivit färre och Olof Engstedt säger att det är viktigt att skydda sötvattnen där gäddorna förökar sig.

– Vad vi har sett är det otroligt många gäddor, det kan vara en lekpopulation på tusen gäddor bara i ett litet dike, säger Olof Engstedt.