Tidigaste europén funnen i Spanien

Det hittills äldsta fossilet av en människa i Europa har hittats i en grotta i Spanien. Den lilla bit av en underkäke som det rör sig om är över en miljon år gammal.

Käken härrör från en tidig representant för homo, och har hittats tillsammans med redskap.

I samma område har man tidigare funnit människofossil som är ett par hundra tusen år yngre, och de spanska forskarna menar att alla de här fynden rör en egen gren av tidig människa, homo antecessor. 

Äldsta fossilet

Men Lars Werdelin, paleontolog vid Naturhistoriska Riksmuséet, tror att alla dessa fossil snarare tillhör de sedan länge kända människosläktena homo erectus eller homo heidelbergiensis.

Oavsett det så är käken alltså det äldsta kända fossilet av människa i Europa – om man inte räknar Georgien till Europa. Där har man tidigare hittat ännu äldre människorester som är de äldsta människofossilen utanför Afrika.

Redskapsfynd

I Italien har man funnit spår av tidiga människor, spår som är ett par hundra tusen år äldre än den nyfunna käken i Spanien – de fynden handlar om olika redskap.

Kanske kan man nu hoppas på att göra fler ännu äldre och viktigare fynd i Spanien säger Lars Werdelin – och därmed visa att det var där dom första européerna faktiskt höll till.

Jägare i lövskog

Men käkens ägare då – vad var det för typ och vad var det för liv han eller hon levde för en dryg miljon år sen? Lars Werdelin beskriver hominiden och hennes livsmiljö såhär:

– Den här människotypen hade mindre hjärna än den moderna människan. De hade flyende haka och var grövre byggda än vi men kortare. De levde troligen i tättbevuxen lövskog där det fanns hjortar och vildsvin som de kunde jaga, men deras främsta näringsfång var troligen rotfrukter.

De spanska forskarna beskriver fyndet i tidskriften Nature.