Västernorrland

Västernorrland bra på rökavvänjning

Västernorrland är bäst i landet på att stödja människor som vill sluta röka, detta tillsammans med tre andra län.

Samtliga vårdcentraler i Västernorrlands län uppger sig ha rökavvänjare. Detta gör länet till ett av de fyra bästa på att stödja de som vill sluta röka. Sämst på att stödja rökavvänjning sett till stöd från vårdcentraler är Dalarna.

Siffrorna bygger på en undersökning som presenteras i Cancerfondrapporten 2008, genomförd av Statens Folkhälsoinstitut i samarbete med Nätverket för Tobakspreventivt arbete.