Västernorrland

Hemliga rum

Den 24 maj öppnar statens fastighetsverk dörrarna till 27 mer eller mindre okända rum för allmänheten.

Projektet heter hemliga rum och i Västernorrlands län visas Sandvikens fiskeläge från 1700-talet på Ulvön upp.

Besökarna kommer att transporteras med båt från Köpmanholmen den aktuella dagen.