Nedre Dalälven

Kritik mot myggbekämpning tillbakavisas

Myggbekämpningsmedlet BTI, som används för att bekämpa stickmyggor kring Nedre Dalälven, är i princip ofarligt för andra organismer än stickmyggor och kritiken mot projektet är överdriven. Det hävdar professor Jan Lundström som driver myggbekämpningsprojektet.

– Den förväntade effekten är så liten så att den är oerhört svår att visa och jag hävdar att vi inte behöver visa att det blir en effekt, säger Jan Lundström.

Amerikanska studier visar att myggbekämpningsmedlet BTI är ofarligt för andra organismer än stickmyggor om det används i rätt dosering, hävdar Jan Lundström.

BTI är ett gift som bildas av bakterier och som sprids via helikopter över området som ska bekämpas.

Men för att bland annat undersöka om BTI är farligt för några andra organismer än stickmyggor har ett kontroll- eller uppföljningsprogram krävts - ett kontrollprogram som har fått kritik av Artdatabanken.

Jan Lundström hävdar dock att Artdatabanken överdriver sin kritik.

– Dilemmat med Artdatabankens inställning i det här är att man spänner bågen väldigt hårt för ett medel där de förväntade effekterna är oerhört små.

Men Håkan Ljungberg på Artdatabanken håller inte med:

– Som biolog känner man nästan med en magkänsla att det är väldigt riskabla ingrepp att göra i naturen.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se