Betesstöd kan krävas tillbaka

Sverige kommer troligen att tvingas betala tillbaka cirka 700 miljoner kronor till EU på grund av alltför frikostiga bidrag till betesmarker under de två senaste åren.

-Det är en väldigt allvarlig kritik som vi fått av EU-kommissionen. Vi bedömer att EU kommer att återkräva en del av de bidrag som betalats ut, säger Anders Elfström, enhetschef på Jordbruksverket, till Dagens Nyheter på nätet.

EU-kommissionen kritiserade Sverige i höstas för att ha tillåtit för mycket sly och träd på marker som fått bidrag därför att de klassats som jordbruksmarker.

Enligt Jordbruksverket, som ändrat reglerna, berörs cirka 28 000 hektar. Staten blir återbetalningsskyldig, inte bönderna.

Det uppger TT.