uppsala

"Information om särskolan måste bli bättre"

Specialpedagogen på särskolans resursteam i Uppsala, Lisa Pontén, är kritisk till att elever i särskolan, som gått individanpassad skolgång, trots att de suttit i samma klassrum som andra grundskoleelever och godkänts i kärnämnen, inte kan söka till vanligt gymnasium. Resursteamet försöker nu förbättra informationen om särskolan.

Då kan föräldrarna bättre veta vad det innebär när de skriver in barnen på särskolan.

- Vi uppvaktar rektorer nu i våra grundskolor och informerar om att vi finns. Vi vill komma ut redan innan, när skolor vill göra en ansökan till särskolan för en elev. Skolorna behöver jobba på det här, säger Lisa Pontén, specialpedagog på särskolans resursteam i Uppsala.