Lågt intresse för friskolegymnasier

Intresset för fristående gymnasieskolor på Gotland är lågt i de preliminära ansökningarna. Det finns utbildningar där ingen eller bara någon enstaka sökt.

En helt ny utbildning som intresserat många är hästgymnasiet som Fredrik Lundgren startar. De behövde tio sökande för att kunna starta - men arton har sökt.