Nedre Dalälven

Professor försvarar myggbekämpning

Artdatabankens kritik mot kontrollen av myggbekämpningen kring Nedre Dalälven är överdriven, det menar Jan Lundström, professor vid Uppsala universitet och den som driver myggbekämpningsprojektet.

Han åberopar amerikanska studier som säger att myggbekämpningsmedlet BTI är i princip ofarligt för andra organismer än stickmyggor.
- Den förväntade effekten är så liten att den är oerhört svår att visa, och jag hävdar att vi inte behöver visa att det blir någon effekt. Vad vi visar är att det inte blir några stora effekter. 

Amerikanska studier visar att myggbekämpningsmedlet BTI är ofarligt för andra organismer än stickmyggor om det används i rätt dosering. Det säger Jan Lundström, professor vid Uppsala universitet och den som driver myggbekämpningsprojektet. BTI är ett gift som bildas av bakterier och som sprids via helikopter över området som ska bekämpas. 

För att se hur bekämpningsmedlet fungerar har ett kontrollprogram krävts, och det är det som Artdatabanken är kritisk mot.
- Jag har upprepade gånger påpekat att uppföljningsprogrammet inte är utformat på ett sådant sätt att det kan ge svar på de här frågorna. Det är helt enkelt för slarvigt gjort, säger Håkan Ljunberg på Artdatabanken.

Jan Lundström hävdar dock att Artdatabanken överdriver sin kritik.
- Dilemmat med Artdatabanken är att inställningen i det här är att man spänner bågen väldigt där de förväntade effekterna är väldigt små.

Så du menar att BTI är ofraligt för andra organismer?
- Ja, i alla fall den dosering som används här. Det är ju känt att BTI kan användas för att bekämpa andra organismer än stickmyggor. Men hela idén är att den här doseringen är gjord för att bekämpa stickmyggor, säger Jan Lundström.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se