Öppet för sommarjobbsansökan i vården

Landstinget kommer i år att ordna 700 sommarjobb inom vården för ungdomar. Onsdagen var första ansökningsdagen för de som vill jobba i sommar på sjukhus, vårdcentraler och psykiatriska vårdenheter i Stockholms län.

Från och med onsdagen kan ungdomar mellan 16 och 18 år söka sommarjobb via Stockholms läns landstings hemsida. Runt 700 ungdomar kommer att få anställning som sommarpraktikant och feriearbetare inom totalt sex olika vårdverksamheter alltifrån sjukhus till folktandvården.

Den ansvarige politikern folkpartiets Maria Wallhager säger att det är bra att landstinget bidrar till att unga får in en fot på arbetsmarknaden, och att unga duktiga människor behövs för att vården ska bli en attraktiv bransch.